Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Wersja do druku


Załączone pliki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2015 rok
(Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_Pinczow_za_2015r.pdf - 20378.629 KB) Data publikacji: 2016-05-09 12:56:01 Redaktor: Anna Nowak

Opis: część opisowa

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 r.
(Zalacznik_nr1_Wykonanie_dochodow_budzetu_gminy_za_2015r.pdf - 5168.355 KB) Data publikacji: 2016-05-09 13:40:45 Redaktor: Anna Nowak
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 r.
(Tabela_nr1_Wykonanie_dochodow_budzetu_gminy_za_2015r.pdf - 5599.824 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:10:26 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki budżetu gminy na 31-12-2015 r.
(Zalacznik_nr2_Wydatki_budzetu_gminy_na_31_12_2015r.pdf - 19656.39 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:11:33 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki budżetowe gminy Pińczów na 31-12-2015 r.
(Tabela_nr2_Wydatki_budzetowe_gminy_Pinczow_na_31_12_2015r.pdf - 10827.382 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:13:16 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki majątkowe poniesione w 2015 r.
(Zalacznik_nr3_Wydatki_majatkowe_poniesione_w_2015r.pdf - 3459.692 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:14:34 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 r.
(Tabela_nr3_Wydatki_na_wieloletnie_przedsiewziecia_majatkowe_planowane_do_poniesienia_w_2015r.pdf - 705.532 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:17:28 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2015 r.
(Tabela_nr4_Wydatki_na_zadania_inwestycyjne_roczne_w_2015r.pdf - 2383.038 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:18:48 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2015 rok
(Zalacznik_nr4_Wydatki_na_programy_realizowane_ze_zrodel_pochodzacych_z_budzetu_Unii_Europejskiej_oraz_innych_zrodel_zagranicznych_niepodlegajacych_zwrotowi_za_2015r.pdf - 807.962 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:20:54 Redaktor: Anna Nowak
Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.
(Zalacznik_nr5_Plan_przychodow_i_rozchodow_budzetu_za_2015r.pdf - 435.42 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:31:57 Redaktor: Anna Nowak
Dotacje podmiotowe za 2015 rok
(Zalacznik_nr6_Dotacje_podmiotowe_za_2015r.pdf - 169.719 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:34:11 Redaktor: Anna Nowak
Dotacje celowe za 2015 rok
(Zalacznik_nr7_Dotacje_celowe_za_2015r.pdf - 145.553 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:37:38 Redaktor: Anna Nowak
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.
(Zalacznik_nr8_Dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_i_innych_zadan_zleconych_odrebnymi_ustawami_za_2015r.pdf - 1653.986 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:46:56 Redaktor: Anna Nowak
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 r.
(Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2015r.pdf - 436.534 KB) Data publikacji: 2016-05-09 14:48:06 Redaktor: Anna Nowak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 265

Wprowadził(a) do systemu: Anna Nowak, data: 2016-05-09 12:47:06
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2016-05-09 14:52:15
Ostatnia zmiana: Anna Nowak, data: 2016-05-09 12:56:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony