Protokół Nr XXI/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2016 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-07-07 14:21:20

Protokół Nr XXI/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2016 r.

Powrót