Protokół Nr XXIII/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 lipca 2016 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-12-27 11:10:24

Protokół Nr XXIII/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 lipca 2016 r.

Powrót