Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wersja do druku

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Kategoria  spraw:

Środowisko

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

wniosek

Uwagi:

Burmistrz miasta i gminy Pińczów jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w przypadku świadczenia usług na terenie gminy Pińczów.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 Kontrolne sprawdzenie faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu  lub na konto Urzędu Miejskiego nr:

73 8509 0002 2001 0004 8767 0002                                                                                                                          Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:

 
Załączone pliki:

Wniosek
(wnosek_dgp_20161003_c.doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2016-10-03 10:03:08 Redaktor: Rafał Gwiaździński

Opis: o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 125

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2016-09-13 11:31:39
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2016-09-13 11:36:03
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2016-10-03 10:13:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony