Stanowiska pracy w Wydziale Oświaty i Infrastruktury SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-08-03 12:11:49

Naczelnik Wydziału

Ewa Bawor

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345301

 

Stanowisko ds. oświaty
 inspektor mgr inż. Małgorzata Maszewska

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345303

 

Stanowisko ds. oświaty i opieki społecznej 

inspektor mgr Ewa Zacharz

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345302

 

Stanowisko ds. oświaty i zdrowia 

inspektor mgr Ewelina Pięta

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345302

 

 Stanowisko ds. sporty, promocji gminy 

 inspektor mgr Monika Młyńczak

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345304

  

Stanowisko ds. Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków


 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345305

  

Stanowisko ds. obsługi spółek i profilaktyki

inspektor mgr Elżbieta Mazur

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345305Powrót