Stanowiska pracy w Wydziale Oświaty i Infrastruktury SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-02-02 14:29:17

 

Naczelnik  Wydziału  

 

 mgr inż. Jerzy Lechowski

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 33,

tel. (041) 3573871-75  w. 65

 

Inspektor ds. Promocji  

 

 mgr Monika Młyńczak

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 33,

tel. (041) 3573871-75  w. 34

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień  

 

 mgr Ewa Zacharz

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 33,

tel. (041) 3573871-75  w. 34

 

Inspektor ds. Kultury, Sportu i Turystyki  

 

 lic. Ewa Bawor

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 33,

tel. (041) 3573871-75  w. 44 

 

Inspektor ds. Oświaty 

 

 lic. Krystyna Gruszka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 33,

tel. (041) 3573871-75  w. 44 

 

 Powrót