Kontrola Wojewody ŚwiętokrzyskiegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-09-28 15:01:35

stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Powrót