Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w KozubowieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-02-12 08:37:15

 PRACOWNICY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOZUBOWIE:

 

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA:

mgr Anna Wiejacha

mgr Agnieszka Prucnal

 mgr Ewelina Banasiewicz

 mgr Marcin Malawski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

lic. Jolanta Markiewicz:

mgr Grażyna Balikowska

mgr Maria Latocha

NAUCZANIE W KLASACH IV - VI:

mgr Anna Zacharz

mgr Ewelina Banasiewicz

mgr Marcin Strączek

mgr Agnieszka Prucnal

mgr Marcin Błach

mgr Marcin Malawski

ks. Jan Tokarczyk

BIBLIOTEKA:

mgr Grażyna Wierzba

PRACOWNICY OBSŁUGI:

p. Małgorzata Klasińska

p. Wioletta Mierzwińska

p. Halina Włodarska

OPIEKUN DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH:

p. Renata Juszczyk    

 PALACZE:

p. Piotr Strączek

p. Piotr ChabińskiPowrót