Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-12-27 11:28:49

Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.

Powrót