Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-31 14:11:45

Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.

Powrót