Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Wersja do druku


Załączone pliki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2016 rok
(Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_Pinczow_za_2016r.pdf - 668.435 KB) Data publikacji: 2017-05-10 09:55:28 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: część opisowa

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 r.
(Zalacznik_nr1_Wykonanie_dochodow_budzetu_gminy_za_2016r.pdf - 3963.911 KB) Data publikacji: 2017-05-10 09:57:10 Redaktor: Beata Kociełek
Wydatki budżetu gminy na 31-12-2016 r.
(Zalacznik_nr2_Wydatki_budzetu_gminy_na_31_12_2016r.pdf - 9964.724 KB) Data publikacji: 2017-05-10 09:58:44 Redaktor: Beata Kociełek
Wydatki majątkowe poniesione w 2016 r.
(Zalacznik_nr3_Wydatki_majatkowe_poniesione_w_2016r.pdf - 745.605 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:00:00 Redaktor: Beata Kociełek
Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 r.
(Tabela_nr1_Wydatki_na_wieloletnie_przedsiewziecia_majatkowe_planowane_do_poniesienia_w_2016r.pdf - 203.214 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:01:00 Redaktor: Beata Kociełek
Wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2016 r.
(Tabela_nr2_Wydatki_na_zadania_inwestycyjne_roczne_w_2016r.pdf - 494.494 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:02:04 Redaktor: Beata Kociełek
Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r.
(Zalacznik_nr4_Plan_przychodow_i_rozchodow_budzetu_za_2016r.pdf - 202.54 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:03:26 Redaktor: Beata Kociełek
Dotacje podmiotowe za 2016 rok
(Zalacznik_nr6_Dotacje_podmiotowe_za_2016r.pdf - 245.101 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:04:14 Redaktor: Beata Kociełek
Dotacje celowe za 2016 rok
(Zalacznik_nr7_Dotacje_celowe_za_2016r.pdf - 297.909 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:05:08 Redaktor: Beata Kociełek
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.
(Zalacznik_nr5_Dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_i_innych_zadan_zleconych_odrebnymi_ustawami_za_2016r.pdf - 1954.96 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:10:13 Redaktor: Beata Kociełek
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 r.
(Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2016r.pdf - 102.344 KB) Data publikacji: 2017-05-10 10:12:42 Redaktor: Beata Kociełek
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 377

Wprowadził(a) do systemu: Beata Kociełek, data: 2017-05-10 09:07:46
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-05-10 10:51:41
Ostatnia zmiana: Beata Kociełek, data: 2017-05-10 09:07:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony