Rodzina, Zdrowie, Profilaktyka Uzależnień

Wersja do druku

 

Rodzina, Zdrowie, Profilaktyka Uzależnień

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/159184/19428/htmlpreview

Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy

Oferta Towarzystwa Sportowego 1946 NIDA-Stowarzyszenie w Pińczowie

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z póżn. zm.) na lata 2011-2015


Załączone pliki:

program_profilaktyki.doc
(program_profilaktyki.doc - 99.328 KB) Data publikacji: 2004-08-06 10:53:44 Redaktor: Monika Jurewicz

Opis: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1200

Wprowadził(a) do systemu: Monika Jurewicz, data: 2004-08-06 10:46:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-08-10 07:42:40
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2015-01-28 15:45:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony