Turystyka

Wersja do druku

 

         Jednym z kierunków rozwoju Gminy Pińczów jest turystyka. Przez turystykę rozumie się podróże podejmowane dla zaspokojenia ciekawości i zabicia czasu. Tak definiowano to pojęcie w encyklopediach i słownikach aż do czasów nam współczesnych, traktując turystykę jako zajęcie wyjątkowe przysługujące jedynie przedstawicielom elit. Prawdziwy przemysł turystyczny jest jednym z elementów zjawiska kultury masowej, w obrębie której funkcjonuje masowa produkcja, masowa dystrybucja, masowa konsumpcja i masowa komunikacja.  

         Współczesne wydawnictwa definiują turystykę jako “podróżowanie (pieszo lub różnymi środkami lokomocji) odbywane z własnej woli i dla przyjemności, nie z powodów komercyjnych lub zawodowych.

Gmina Pińczów musi podążać w kierunku tworzenia warunków do funkcjonowania bazy turystycznej , jaki i zachęt dla potencjalnych turystów w postaci szeregu imprez kulturalno-sportowych. Silny ekonomicznie sektor turystyki to taki, który potrafi sprostać konkurencji na rynku krajowym i utrzymać popyt na turystykę regionalną. Wsparcie dla sektora turystycznego powinno być skierowane na rozwój infrastruktury turystycznej, w tym rozwój produktów oraz kanałów dystrybucji i promocji.

         Rozwój turystyki i rekreacji w naszej gminie należy uznać za podstawowy czynnik rozwoju, który może wpływać na rozwój usług, zatrudnienie i wzrost dochodów mieszkańców. Niezbędny jednak jest w tym zakresie rozwój bazy turystycznej i zwiększanie jakości usług. Poprawa warunków wypoczynku wiąże się ze wzbogaceniem usług rekreacyjnych.

         Obecność rezerwatów  przyrody, budowli zabytkowych, miejscowości o walorach historycznych, kolejki wąskotorowej na trasie o wyjątkowo malowniczych krajobrazach przydają gminie rzadko spotykanych walorów w aspekcie rozwoju turystyki i rekreacji.

         W związku z tym nasza gmina kwalifikuje się do rozwoju turystyki aktywnej, kulturowej, ekoturystyki, agroturystyki, turystyki wypoczynkowej, biznesowej, ale wymaga doinwestowania. Nasze działania muszą doprowadzić do upowszechnienia wizerunku Gminy Pińczów jako regionu atrakcyjnego turystycznie.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1026

Wprowadził(a) do systemu: Monika Jurewicz, data: 2004-08-06 11:19:05
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-08-10 07:42:17
Ostatnia zmiana: Monika Jurewicz, data: 2004-08-06 11:19:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony