Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Wersja do druku


Załączone pliki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2018 rok
(Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_Pinczow_za_2018r.pdf - 442.272 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:03:33 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: część opisowa

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 r.
(Zalacznik_nr1_Wykonanie_dochodow_budzetu_gminy_za_2018r.pdf - 1696.25 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:08:40 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 31-12-2018 r.
(Zalacznik_nr2_Wydatki_budzetu_gminy_na_31_12_2018r.pdf - 6260.681 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:11:29 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Wydatki budżetu gminy na 31-12-2018 r.

Wydatki majątkowe poniesione w 2018 r.
(Zalacznik_nr3_Wydatki_majatkowe_poniesione_w_2018r.pdf - 1589.451 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:12:32 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Wydatki majątkowe poniesione w 2018 r.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.
(Tabela_nr1_Wydatki_na_wieloletnie_przedsiewziecia_majatkowe_planowane_do_poniesienia_w_2018r.pdf - 422.102 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:13:35 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2018 r.
(Tabela_nr2_Wydatki_na_zadania_inwestycyjne_roczne_w_2018r.pdf - 1404.603 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:14:45 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.
(Zalacznik_nr4_Plan_przychodow_i_rozchodow_budzetu_za_2018r.pdf - 495.634 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:15:56 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.
(Zalacznik_nr5_Dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_i_innych_zadan_zleconych_odrebnymi_us.pdf - 686.401 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:17:15 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.

Dotacje podmiotowe za 2018 rok
(Zalacznik_nr6_Dotacje_podmiotowe_za_2018r.pdf - 918.645 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:18:32 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Dotacje podmiotowe za 2018 rok

Dotacje celowe za 2018 rok
(Zalacznik_nr7_Dotacje_celowe_za_2018r.pdf - 543.371 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:19:26 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Dotacje celowe za 2018 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowejza 2018 r.
(Zalacznik_nr8_Dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_na_postawie_porozumien_z_organami_ad.pdf - 444.416 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:25:18 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Zalacznik_nr9_wydatki_na_realizacje_programow_finansowych_z_udzialem_srodkow_o_ktorych_mowa_w_art_5_ust_1_pkt_2_i_3.pdf - 530.872 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:48:59 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.
(Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2018_r.pdf - 485.765 KB) Data publikacji: 2019-07-24 10:51:34 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 155

Wprowadził(a) do systemu: Beata Kociełek, data: 2019-07-24 10:00:04
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-07-24 11:03:08
Ostatnia zmiana: Beata Kociełek, data: 2019-07-24 10:00:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony