Zadania

Wersja do druku

ZADANIA: Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności: 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Podstawa prawna: Artykuł 10 i 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami).
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1768

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Kozłowski, data: 2004-12-07 12:03:13
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-12-09 11:38:49
Ostatnia zmiana: Beata Kita, data: 2007-11-28 13:28:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony