Obowiązki

Wersja do druku

DO OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKA NALEŻY:

  1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
  2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
  3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
  4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
  6. stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

Podstawa prawna:
Artykuł 27 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami).

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1750

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Kozłowski, data: 2004-12-07 12:17:10
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-12-09 11:39:11
Ostatnia zmiana: Łukasz Górczyński, data: 2007-12-03 09:57:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony