2005

Wersja do druku

Rejestr 2005 roku zawiera 131 zarządzeń

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 stycznia 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej "REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW"

Zarządzenie Nr 1a/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 stycznia 2005 roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego

Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17. 01. 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 17. 01. 2005 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 4/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 17. 01. 2005 roku

w sparwie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej "ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO w PIŃCZOWIE"

Zarządzenie Nr 7/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28. 01. 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03. 02. 2005 roku

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców wsi Kozubów dla przeprowadzenia wyborów sołtysa

Zarządzenie Nr 9/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 lutego 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 10/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04. 02. 2005 roku

w sprawie dokonywania wydatków na cele bieżące Urzędu

Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 13/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17. 02. 2005 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Miejsko - Gminnej Komisji ds. Roziązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17. 02. 2005 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2005 rok

Zarzadzenie Nr 15/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18. 02. 2005 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/05 dot. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22. 02. 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25. 02. 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 25. 02. 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28. 02. 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządenie Nr 20/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 21/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 marca 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - najmu

Zarządzenie Nr 22/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01. 03. 2005 roku

w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego i przydatności komputerów będących w ewidencji środków trwałych, a wycofywanych z eksploatacji.

Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01. 03. 2005 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01. 03. 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005

Zarządenie Nr 25/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01. 03. 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 26 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 marca 2005 roku

Zarządzenie nr 26 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie p.n.: "Modernizacja i przebudowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, wraz z wykonaniem prac projektowych i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę"

Zarządenie Nr 27/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 marca 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2005 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2005 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2005 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 32/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 33/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządenie Nr 34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 38/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia. 7.04.2005

Zarządzenie nr 38/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia. 7.04.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Ekorozwój Ponidzia - aktywizacja gospodarcza gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej północnej cz. Gminy Pińczów - etap I".

Zarządzenie Nr 39/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - najmu

Zarządzenie Nr 40/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 48/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 50/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2005

Zarządzenie Nr 53/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 74a/04 o powołaniu komisji ds. odbioru robót budowlanych pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bogucice

Zarządzenie Nr 54/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 czerwca 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządenie Nr 56/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 czerwca 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządenie Nr 73/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 sierpnia 2005 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządenie Nr 75/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 sierpnia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządenie Nr 77/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 sierpnia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządenie Nr 78/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 sierpnia 2005 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 83/05 z dnia 16 września 2005 r Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie przygotowania i rozpropagowania informatora budżetowego

Zarządzenie Nr 87/05 z dnia 21 września 2005r BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Zarządzenie Nr 87/05 z dnia 21 września 2005r BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora budżetowego „ Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Uchwała Nr XXXX/304/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

uchwała nr XXXX/306/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005 r.

dot. ustalenia stawek opłaty miejscowej.

Zarządenie Nr 90/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 października 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządenie Nr 97/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 80/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 99/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie nr 107/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03 listopada 2005

Zarządzenie nr 107/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.11.2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie nr 100/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2005

Zarządzenie nr 100/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2005 w sprawie obowiązywania procedury aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Zarządenie Nr 112/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 listopada 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 120/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pińczowie”


Załączone pliki:

uchwała Nr XXXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 pażdziernika 2005 r.
(uchwala _ Nr_289_05.doc - 0 KB) Data publikacji: 2005-12-14 14:10:25 Redaktor: Maria Wojciechowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/290/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 pażdziernika 2005 r.
(uchwala_ Nr_290 _ 05.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2005-12-14 14:14:03 Redaktor: Maria Wojciechowska

Opis: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XXXVIII/291/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2005 r.
(Uchwala_Nr_ 291_05.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2005-12-14 14:56:16 Redaktor: Maria Wojciechowska

Opis: w sprawie opinni do projektu uchwały Rady Powiatu dot. likwidacji Poradni Okulistycznej, Rehabilitacji iMedycyny Pracy w ZOZ Pińczów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3953

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-01-03 08:57:49
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-01-03 09:04:50
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-06-23 12:00:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony