MajątekDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-02-26 10:34:29

Majątek gminy Pińczów w zakresie kultury administrowany i koordynowany

przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury:

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składników majątkowych Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ich stan przedstawia się następująco:

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ - 1.747.959,58

ŚRODKI TRWAŁE                                             -      45.724,14

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU         -     291.489,00

                                                                  -------------------

OGÓŁEM SKŁADNIKI MAJĄTKOWE PSCK               -   2.085.172,72
Powrót