ZatrudnienieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-04-27 13:55:46

Zatrudnienie - 13 nauczycieli, 2 niepełnozatrudnionych i 4 pracowników obsługi

KADRA:
Nauczyciele szkoły

1. Bogumiła Biała
2. Elżbieta Kowalewicz
3. Joanna Kowalewicz
4. Elżbieta Matyjas
5. Michał Nowacki
6. Elżbieta Pruś
7. Ewa Robaszyńska
8. Małgorzata Rożkiewicz
9. Joanna Wach

Nauczyciele przedszkola

1. Dorota Burek
2. Barbara Rusak
3. Dorota Socha

Pracownicy obsługi

1. Wiesława Guzik
2. Danuta Materek
3. Elżbieta Nowak
4. Elżbieta Skrzela

 Powrót