Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2005r. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie garażu na samochód strażacki typu Jelcz 004 zlokalizowanego na działce nr ewid. 643 położonej w Podłężu wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postępowania mogą zapoznać się z akta mi sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. Złotej 7.

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Podłężu w granicach terenu inwestycji i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1109

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-01-21 08:53:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-01-24 07:56:43
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-01-21 08:53:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony