Przedmiot działaniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-25 12:42:32

Przedmiot działan

 

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań użyteczności publicznej w zakresie:

 

  1. oczyszczanie miasta poprzez wywóz nieczystości stałych i płynnych, zamiatanie, eksploatacja wysypiska
  2. administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami mieszkalnymi wykupionymi, dla których przedsiębiorstwo pełni funkcje Zarządcy
  3. administrowanie targowicy
  4. wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej, wody ciepłej
  5. wykonywanie usług remontowo-budowlanych w budynkach będących w administracji przedsiębiorstwa
  6. świadczenie usług transportowych i sprzętowych
  7. inne usługi zlecone przez mieszkańców gminy i jednostki gospodarcze.

 

 

Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 1311m2, na których zlokalizowane są:

 

1. Baza Zakładu Oczyszczenia Miasta   - 8067 m2                                                                     

2. Biuro i magazyn  - 6756 m2                                                                                                  

 

             

 Powrót