Pracownicy Szkoły Podstawowej w KozubowieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-16 08:02:22

 PRACOWNICY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOZUBOWIE:

 

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA:

mgr Anna Wiejacha

mgr Agnieszka Prucnal

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

lic. Jolanta Markiewicz:

mgr Grażyna Balikowska

mgr Maria Latocha

NAUCZANIE W KLASACH IV - VI:

mgr Anna Zacharz

mgr Ewelina Banasiewicz

mgr Elżbieta Dzierżak

mgr Arkadiusz Pikus

mgr Agnieszka Prucnal

mgr Marcin Błach

mgr Marcin Malawski

ks. Zbigniew Chajski

BIBLIOTEKA:

mgr Grażyna Wierzba

mgr Elżbieta Dzierżak

PRACOWNICY OBSŁUGI:

p. Małgorzata Klasińska

p. Wioletta Mierzwińska

p. Halina Włodarska

OPIEKUN DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH:

mgr Anna Magdziarz         

 PALACZE:

p. Piotr Strączek

p. Piotr Chabiński

p. Arkadiusz KocerbaPowrót