ZatrudnienieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-03-16 08:10:21

Zatrudnienie - 9 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych, 1 pracownik obsługi niepełnozatrudniony, 4 palaczy

KADRA:

Nauczyciele szkoły:
1. Ewa Bugaj
2. ks. Zbigniew Chajski
3. Małgorzata Dąbrowska
4. Agnieszka Kordyl
5. Waldemar Kucięba
6. Kupis Grażyna
7. Barbara Dobrowolska - Łojek
8. Ilona Modrzewiecka
9. Arkadiusz Pikus
10. Anna Piotrowska
11. Joanna Wołczyk

Nauczyciele przedszkola:
1. Renata Basąg
2. Monika Cugowska

Pracownicy obsługi:
1. Maria Osiewała
2. Sakwa Iwona
3. Sobieraj Stanisława

Palacze:
1. Liber Jacek
2. Osiewała Henryk
3. Sakwa Henryk
4. Stolarski WiesławPowrót