ZatrudnienieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-03-19 08:54:14

Zatrudnienie - 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych, 1 pracownik obsługi niepełnozatrudniony, 2 palaczy

KADRA:

Nauczyciele szkoły:
1. Ewa Bugaj
2. ks. Zbigniew Chajski
3. Małgorzata Dąbrowska
4. Agnieszka Kordyl
5. Grażyna Kupis
6. Barbara Dobrowolska - Łojek
7. Ilona Modrzewiecka
8. Anna Piotrowska
9. Arkadiusz Pikus                                                                             
10. Łukasz Rechowicz                                                                               11. Joanna Wach

                                               

Biblioteka:   Renata Basąg

Nauczyciele przedszkola:
1. Renata Basąg
2. Monika Cugowska                                                                                   3. Joanna Wach                                                                                        4. Małgorzata Dąbrowska

Pracownicy obsługi:
1. Maria Osiewała
2. Sakwa Iwona
3. Sobieraj Stanisława

Palacze:
1. Osiewała Henryk
2. Sakwa HenrykPowrót