Skład Społecznej Komisji MieszkaniowejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-06-01 07:55:05

1. Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Pińczowie Zarządzeniem Nr 3/03 z 21 stycznia 2003 oraz zmianami Zarządzeniem 34/03 z dnia 8 maja 2003 i Zarządzeniem 19/04 z 2003 r. ustalił skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej w następujący sposób:

 

1.      Ryszard Barna  -  Naczelnik Wydziału ITGK

2.      Urszula Wilkus -   Naczelnika Wydziału ITGK

3.      Ewa Szamańska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4.      Zofia Ziółkowska – Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5.      Stanisław Domagała – Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Pińczowie

6.      Bożena Szatkowska – Mostek – Radna Gminy Pińczów

7.      Janina Kosiń – Przewodnicząca Rady ds. Rodziny

8.      Donata Kołowiec – Przedstawiciel Komitetu Osiedlowego w Gackach

 

 Powrót