Informacje o szkoleDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-03-13 14:23:53

 

Krótka informacja o szkole

   Nasza szkoła zlokalizowana jest w wiosce oddalonej o 10 km od miasta Pińczowa na trasie Pińczów-Wiślica. Do Szkoły Podstawowej w Kozubowie uczęszczają dzieci z kilku przylegajacych miejscowości tj. Orkanowa, Marianowa, Sadku, Aleksandrowa, Zawarży, Zagorzyc, Byczowa oraz z Kozubowa. Tak duży okręg szkolny powoduje, iż dzieci dojeżdzają do naszej szkoły. Ogółem w naszej szkole uczy się 124 dzieci (18 w oddziale przedszkolnym). Uczniowie naszej szkoły korzystają ze szkolnej stołówki. Dzieci mają możliość napicia się ciepłej herbaty w godzinach porannych oraz zjedzenia obiadu dwudaniowego. Codziennie ze stołóki szkolnej korzysta 60 dzieci. Po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły dzieci dojeżdzające znajdują się na świetlicy pod opieką nauczycieli. Rodzice dzieci szkolnych współpracują z dyrektorem szkoły, całym gronem pedagogicznym oraz z inni pracownikami szkoły, podejmujac wiele działań na rzecz szkoły. Powrót