Rejestr zmian strony: Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28. 02. 2005 roku

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-20 14:09:49
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-20 14:09:49
Dodanie pliku odpowiedz_na_zapytanie_oczyszczalnie.doc do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 us
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-14 11:24:04
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-14 11:24:04
Dodanie pliku odpowiedz _na_zapytanie_oczyszcz.doc do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-14 11:22:05
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-14 11:22:05
Usunięcie pliku odpowiedź do SIWZ-oczyszczalnie.doc ze strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-14 11:18:14
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-14 11:18:14
Dodanie pliku odpowiedź do SIWZ-oczyszczalnie.doc do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-11 15:14:56
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-11 15:14:56
Dodanie pliku Informacja-o-modyfikacji-tresci-SIWZ-oczyszczalnie.doc do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:49:09
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:49:09
Dodanie pliku Zal.1c-studnia-chlonna.pdf do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zam
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:44:03
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:44:03
Dodanie pliku Zal.1b-drenaz-w-nasypie.pdf do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo za
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:36:59
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:36:59
Dodanie pliku Zal.1a-drenaz-schodkowy.pdf do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo za
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:32:21
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:32:21
Dodanie pliku zal.3-Szczegolowe-specyfikacje-techniczne-wykonania-i-dbioru-robot-oczyszczalnie.doc do strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepi
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:22:54
Zbigniew Kaczmarczyk
2008-08-08 16:22:54
Usunięcie pliku zal.3-Szczegołowe-specyfikacje-techniczne-wykonania-i-dbioru-robot-oczyszczalnie.doc ze strony OGŁASZA przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w prze
Jan Szarawara
2005-03-08 07:45:50
Maria Wojciechowska
2005-03-04 11:37:14
Opublikowanie nowej strony Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28. 02. 2005 roku
[1]

Powrót