Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 8 marca 2005r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie garażu na samochód strażacki Jelcz 004 oraz urządzeń budowlanych i elementów infrastruktury technicznej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid.643 w miejscowości Podłęże.

Strony postępowania mogą zapoznać się z akta mi sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. Złotej 7.

Zapoznanie się z powyższą decyzją nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Podłęże, w granicach przebiegu planowanej inwestycji.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1179

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-03-11 10:26:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-03-11 12:25:29
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-03-11 10:26:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony