REJESTRACJA ZGONUDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-05-15 11:19:50

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez lekarza;
2. Dowód osobisty zmarłego;
3. Dowód osobisty współmałżonka, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim;
4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon;

5. W przypadku zgonów zaistniałych wskutek wypadków tragicznych - pozwolenie na pochowanie zwłok od Prokuratora.

Komplet dokumentów należy przedstawić w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłata skarbowa:

za wniesienie podania - znaki skarbowe o wartości 5 zł

Termin zgłoszenia zgonu do Urzędu:

w ciągu 3 dni od daty zgonu

Sporządzanie aktów zgonu odbywa się: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.00.

Termin załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.

Druki

Podanie o wydanie 3 egz. odpisu skróconego aktu zgonuPowrót