Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 14 marca 2005 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości nr nr ewid. 2/5, 2/7 i 5, obręb 08, położonych w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania jednego pomieszczenia warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (klasopracowni  o charakterze samochodowym) na stację kontroli pojazdów z jednym stanowiskiem diagnostycznym dla samochodów osobowych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. Złotej 7.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1139

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-03-22 11:00:44
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-03-23 08:04:09
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-03-22 11:00:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony