WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO LUB ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA BĄDŹ ZGONUDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-03-26 15:23:56

Wydawane są odpisy skrócone i zupełne (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) tylko dla zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy Pińczów.

Wymagane dokumenty

dowód osobisty interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osoby której akt dotyczy, oraz osób spokrewnionych: rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek) oraz złożenie podania o wydanie odpisu (gotowy druk do wypełnienia, dostępny na miejscu).


Opłata skarbowa:

  • za wniesienie podania - znaki skarbowe o wartości 5 zł
  • odpis skrócony aktu - znaki skarbowe o wartości 15,00 zł
  • odpis zupełny aktu - znaki skarbowe o wartości 25,00 zł

Znaki opłaty skarbowej są dostępne w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 10, parter).

Termin załatwienia

niezwłocznie.

Uwagi

- odpisy wydaje się osobom: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz innym osobom, które wykażą interes prawny

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.Powrót