Rejestracja urodzenia dziecka

Wersja do druku

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 412345381

Osobą zgłaszającą musi być jedno z rodziców, lekarz bądź położna. Zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 14 dni od daty jego urodzenia. W przypadku urodzenia martwego dziecka
zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Akt urodzenia dziecka sporządza się w USC miejsca urodzenia dziecka.
Przy sporządzaniu aktu urodzenia wydawane są zgłaszającemu trzy odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka, w tym 1 egzemplarz z adnotacją o tzw. "becikowe".

 

Wymagane dokumenty:
1. „Zgłoszenie urodzenia noworodka" wydane przez placówkę służby zdrowia.
2. Dowody osobiste rodziców (lub tylko matki, w przypadku jeżeli
matka jest panną, rozwódką lub wdową)
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa lub urodzenia matki (w zależności od stanu cywilnego matki dziecka) lub aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub aktu zgonu męża (tylko w przypadku, gdy akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu zostały sporządzony poza terenem gminy Pińczów)
4. Wniosek o wydanie trzech odpisów skróconych aktu urodzenia / do wypełnienia na miejscu/.

Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa - dokumenty określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego w odniesieniu do sprawy indywidualnej - konieczny kontakt z USC.

Termin realizacji:
Akt urodzenia sporządzany jest na miejscu, przy złożeniu wniosku.

 

Opłaty:

Bez opłat.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ogłoszony 27.02.2013r.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 717

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Domagała, data: 2005-04-11 13:23:20
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2014-03-06 11:20:13
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2020-12-17 19:58:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony