REJESTRACJA ZGONUDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-04-04 14:16:55

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wydana przez lekarza;
2. Dowód osobisty zmarłego;
3. Dowód osobisty współmałżonka, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim;
4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon;
5. W przypadku zgonów zaistniałych wskutek wypadków tragicznych - pozwolenie na pochowanie zwłok od Prokuratora.
Komplet dokumentów należy przedstawić w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłata skarbowa:
za wniesienie podania - znaki skarbowe o wartości 5 zł

Termin zgłoszenia zgonu do Urzędu:
w ciągu 3 dni od daty zgonu

Sporządzanie aktów zgonu odbywa się: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.00.

Termin załatwienia:
niezwłocznie

Podstawa prawna:
Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.Powrót