Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wersja do druku

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3                                                                               

     Telefon: 412345381                                                                        

Zgodnie z art. 36 p.a.s.c. akt stanu cywilnego nie zawierający
wszystkich danych podlega uzupełnieniu.
Postępowanie prowadzi i decyzję wydaje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca
sporządzenia aktu.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek strony.
2. Odpisy zupełne źródłowych aktów stanu cywilnego w zależności
od rodzaju uzupełnianego aktu.
3. Dokument tożsamości strony

 

Termin realizacji:

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego,
za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
do 14 dni od daty jej otrzymania. 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ogłoszony 27.02,2013r.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.).

Uwagi:
Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych wymaganych przez prawo ma zmniejszoną moc dowodową i podlega uzupełnieniu. Podstawą uzupełnienia aktu będą inne odpisy aktów stanu cywilnego. Istnieje bowiem generalna zasada, podobnie jak przy sprostowaniu aktu, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akty wcześniejsze.
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt i wydane odpisy.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2171

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Domagała, data: 2005-04-11 13:30:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-04-18 08:13:54
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2020-12-17 20:00:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony