UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGODo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-03-26 15:23:41

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu,
- załączniki - dokumenty stanowiące podstawę do uzupełnienia aktu, określone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłata skarbowa:
za podanie – znaki skarbowe o wartości 5 zł.
za decyzję – znaki skarbowe o wartości 30 zł.
za każdy załącznik – znaki skarbowe o wartości 0,50 zł.

Znaki opłaty skarbowej są dostępne w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 10, parter).

Termin załatwienia:
Do 14 dni.

Tryb odwoławczy:
Zainteresowanym osobom przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w ciągu 14 dni
od otrzymania decyzji odmawiającej wydania odpisu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pińczowie.

UWAGI:
Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych wymaganych przez prawo ma zmniejszoną moc dowodową i podlega uzupełnieniu. Podstawa uzupełnienia aktu będą inne odpisy aktów stanu cywilnego. Istnieje bowiem generalna zasada, podobnie jak przy sprostowaniu aktu, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akty wcześniejsze.
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt.Powrót