Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 08 lutego 2005r. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą „Stacja przekaźnikowa telefonii cyfrowej BTS nr 55279 „Pińczów Rynek” obejmującej:

·        budowę czterech masztów antenowych o wysokości 5 metrów z zespołem anten nadawczo-odbiorczych posadowionych w narożnikach wieży Straży Pożarnej o wysokości 18,5 metra;

·        wyposażenie elektro-przesyłowe stacji przekaźnikowej umieszczone w pomieszczeniu technicznym wieży;

·        budowę linii zasilającej.

usytuowanej w granicach nieruchomości oznaczonej nr nr ewid. 230/1, 229/12, 311/2 położonych na obrębie 05 miasta Pińczowa (budynek Straży Pożarnej w Pińczowie przy ul. 1-go Maja 2).

  Strony postępowania mogą zapoznać się z akta mi sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3-go Maja 10.

  Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

  Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1205

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-04-12 14:38:41
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-04-18 08:13:09
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-04-12 14:38:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony