Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2005r. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dobudowie tarasu zewnętrznego bez zadaszenia, przy głównym wejściu do budynku internatu LO w Pińczowie, usytuowanej w granicach nieruchomości oznaczonej nr ewid. 139/4 położonej na obrębie 05 miasta Pińczowa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z akta mi sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3-go Maja 10.

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1049

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-05-04 15:08:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-05-05 08:32:13
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-05-04 15:08:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony