Osoby sprawujące funkcjeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-07-31 09:12:04

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pińczowie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pińczowie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ewa Szymańska.

Kierownik zatrudnia, zwalnia i wynagradza pracowników Ośrodka.

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych regulują następujące uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie:

- uchwała Nr VII/51/94 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 1994 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz własnych gminy:

- uchwała Nr VI/35/95 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 czerwca 1995 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

- uchwała Nr XXIII/168/2000 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych;

- uchwała Nr I/8/97 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 lutego 1997 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych i własnych gminy;

- uchwała Nr XXXVIII/283/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie w zakresie dodatków mieszkaniowych.Powrót