Udzielanie informacji o przedsiębiorcachDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-02 10:00:09

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych
III. Wymagane załączniki
• 
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• 1. Opłata skarbowa od podania o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej - 5 zł w znakach opłaty skarbowej*; 2.Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej /zamieszkałych w Pińczowie/ - 11 zł za wydanie zaświadczenia dot. 1-go przedsiębiorcy w znakach opłaty skarbowej*.
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28,29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 7 dni
IX. Tryb odwoławczy
• 
X. Opłaty za odwołanie*
• 
XI. Uwagi
• 


* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót