Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-07-26 14:05:52

Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr.125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o zmianę treści wydanej licencji na wykonywanie
III. Wymagane załączniki
•   W zależności od treści zmiany licencji
IV. Dokumenty do wglądu
• 
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek, 0,50 za załączniki
• Opłata za wydanie zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004r.) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.2
tel.:(0-41) 357-38-71 wew.
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej  e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
•  Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydaje decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
IX. Opłaty za odwołanie*
• 5 zł
X. Uwagi
• 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie  ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót