Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Wersja do druku

Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz.2200 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r.  poz. 1867 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
• Wniosek o zmianę treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
III. Wymagane załączniki
• W zależności od zmiany treści licencji
IV. Dokumenty do wglądu

W zależności od zmiany treści licencjiV. Opłaty*

• Opłata za zmianę licencji wynosi 10 % wysokości opłaty za wydaną licencję zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.2013 poz.916) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI.  Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok. 26
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 213
•  Wydział Organizacyjno - Obywatelski e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
•  Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydaje decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1453

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-03 11:30:55
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-06 14:26:36
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2018-07-26 12:15:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony