Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób

Wersja do druku

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr.125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 1999r. Nr.101 poz.1178 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.-przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr.173,1808 z 2004 r.
• Przepisy kodeksu KPA
II. Wymagane wnioski
• Wniosek na wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób
III. Wymagane załączniki
•  Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość od przystanków
• Schemat połączeń komunikacji z zaznaczoną linią komunikacji i przystankami
• Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządcami
• Cennik
• Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
IV. Dokumenty do wglądu
• posiadającą licencję
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek, 0.50 zł  załączniki
• Opłata za wydanie zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.2
tel.:(0-41) 357-38-71 wew.
• Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• Miesiąc
VIII. Tryb odwoławczy
•  Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydaje decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
IX. Opłaty za odwołanie*
• 5 zł
X. Uwagi
• 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1566

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-03 11:35:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-06 14:17:29
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-16 10:49:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony