Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób

Wersja do druku

Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz.2200 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.  poz. 1257);
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób
III. Wymagane załączniki
• Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. Oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby, adresu zamieszkania
2. Przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenie pojemności pojazdów, częstotliwość ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków
3. Zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym
4. Kserokopia poprzedniego wydanego zezwolenia
IV. Dokumenty do wglądu
• w zależności od zmiany
V. Opłaty*

• Zmiana wynosi 50 % wartości wydanego zezwolenia, opłata za zmianę zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.26
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 213
•  Wydział Organizacyjno-Obywatelski e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
•  Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydaje decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Załączone pliki:

wniosek zezwolenie
(Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wykonywanie_przewozow_regularnych.,.doc - 37.376 KB) Data publikacji: 2018-07-26 12:24:00 Redaktor: Paweł Klaczak

Opis: wniosek zezwolenie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1570

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-03 11:41:24
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-06 14:16:48
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2018-07-26 12:21:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony