Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób

Wersja do druku

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr.125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 1999r. Nr.101 poz.1178 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.-przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr.173,1808 z 2004 r.
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regulacyjnych specjalnych
III. Wymagane załączniki
• Informację określającą grupę osób , która będzie uprawniona do przewozu
• Schemat połączeń komunikacyjnych i zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
•  Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej (w km), odległości między przystankami , kursy oraz liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przejazdów
•  Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub z ich zarządzającymi
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek, 0,50 zł załączniki
• Opłata za zezwolenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 28,29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
•  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• 5 zł podanie
X. Uwagi
• 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie                                                                               ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1423

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-03 11:43:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-06 14:13:57
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-16 10:56:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony