Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości nr nr ewid. 74/44 i 74/45, położonych w miejscowości Leszcze, dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej, łącznika pomiędzy nowoprojektowaną salą a istniejącym obiektem schroniska dla nieletnich oraz budynku pełniącego funkcję garażu o dwóch boksach na samochody służbowe.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miejscowości Leszcze oraz Osiedla Gacki, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1068

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-06 13:16:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-06 14:14:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony