ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

Wersja do druku

Sprawa:                      Zameldowanie na wniosek strony w trybie administracyjnym

Sprawę załatwia:        - składanie podań o zameldowanie w trybie administracyjnym

                                   Kancelaria Urzędu, pok. Nr 29, I piętro;

- przeprowadzanie postępowań

Wydział Spraw Obywatelskich

                                   I piętro, pok. Nr 15

                                   tel. (041) 35738 71 wew. 14

 

Dokumenty, które składa wnioskodawca:

1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy;

2. Wypełnione zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego (załącznik nr 1 lub załącznik

     nr 2;

3. Tytuł prawny do lokalu – oryginał do wglądu ( wyciąg z ksiąg wieczystych, przydział)

 

Forma załatwienia sprawy:

1.      Przeprowadzenie kontroli dyscypliny meldunkowej;

2.      Przeprowadzenie wizji lokalnej przy udziale stron;

3.      Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej;

4.      Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

 

Uwagi:

            Postępowanie jest wolne od opłat skarbowych.

 

Podstawa prawna:

            Art. 47 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 87,poz. 960 z późn.zm.).

            Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn.zm.).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1645

Wprowadził(a) do systemu: Teresa Musiał, data: 2005-06-13 11:21:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-13 12:08:49
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-04-09 11:03:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony