NABYWANIE NIERUCHOMOŚCIDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-18 14:55:51

ROŚ.7224

Nabywanie nieruchomości

 

I. Podstawa Prawna • Ustawa o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591); • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603); • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

 

II. Wymagane wnioskiwniosek o nabyciu przez Gminę nieruchomości

 

III. Wymagane załączniki • odpis z księgi wieczystej

 

IV. Dokumenty do wglądu • dowód osobisty

 

V. Opłaty • brak

 

VI. Termin załatwienia sprawy • 3 miesiące

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy • ul. Złota 7 tel.: 35 7 39 12

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

IX. Tryb odwoławczy • brak

 

X. Opłata za odwołanie • brak

 

XI. Uwagi • brak

 

 Powrót