SPRZEDAŻ I ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWNIE WIECZYSTEDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-18 14:52:26

 

ROŚ-7224

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 

I. Podstawa prawna ● Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) ; ● Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603); ● Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami); ● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

 

II. Wymagane wnioski ● wniosek o sprzedaż / oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - ROŚ 7224

 

III. Wymagane załączniki ● brak

 

IV. Dokumenty do wglądu ● dowód osobisty

 

V. Opłaty ● brak

 

VI. Termin załatwienia sprawy - uzależniony od specyfiki konkretnej sprawy

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy ● ul. Złota 7, pokój 8 ● tel. (041) 357-39-12

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna ● Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

IX. Tryb odwoławczy ● brak

 

X. Opłaty za odwołanie ● brak

XI. Uwagi ● tryb przetargowy lub bezprzetargowy

 

 

 Powrót