ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCIDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-18 14:54:36

ROŚ.6011

Rozgraniczenia nieruchomości

 

I. Podstawa Prawna • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w Sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

 

II. Wymagane wnioski wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

 

III. Wymagane załączniki • zobowiązanie geodety uprawnionego do wykonania czynności, tytuł własniści

 

IV. Dokumenty do wglądu • brak

 

V. Opłaty • brak

 

VI. Termin załatwienia sprawy • 3 miesiące

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy • ul. Złota 7 tel.: 35 7 39 12

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna • Wydział Rolnictwa I Ochrony Środowiska

 

IX. Tryb odwoławczy • Żądanie przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

X. Opłata za odwołanie • brak

 

XI. Uwagi • brak

 Powrót