WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCIDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-18 14:55:11

 

 

ROŚ.6011

Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

I. Podstawa Prawna • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603); • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

II. Wymagane wnioski wniosek o podział nieruchomości

 

III. Wymagane załączniki • odpis księgi wieczystej, wstępny projekt podziału

 

IV. Dokumenty do wglądu • brak

 

V. Opłaty • brak

 

VI. Termin załatwienia sprawy • 3 miesiące

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy • ul. Złota 7 tel.: 35 7 39 12

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

IX. Tryb odwoławczy • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

X. Opłata za odwołanie • brak

 

XI. Uwagi • brak

 Powrót